3ο Συνέδριο Cloud Data – Centers & Digital Transformation

 


Για επικοινωνία ή για ενημέρωση και προβολή της δουλειά σας καθώς και για τις προτάσεις σας συνεργασίας, χορηγίας ή και διαφημιστικές, ακολουθείστε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας: 
Αποστολή  Email  στο: BullMp.info@gmail.com (για γενικές πληροφορίες / ερωτήσεις) ή αποστολή Email στο: BullMpMedia@gmail.com (για δελτία τύπου, προτάσεις συνεργασίας, χορηγίας, διαφήμισης).


Εγγραφή (Like us) στο Facebook Page του site: https://www.facebook.com/BullMpdotcom  και αποστολή του μηνυμάτος σας.

Σύνδεση (Follow us) στο Instagram Profile του site: https://www.instagam.com/BullMpdotcom  και αποστολή του μηνυμάτος σας. 

Σύνδεση (Follow us) με το Twitter Profile του site : https://www.twitter.com/BullMpdotcom  και αποστολή του μηνυμάτος σας.

Σύνδεση με το YouTube Channel του site : http://www.youtube.com/bullmp01  και αποστολή του μηνυμάτος σας.BullMp Radio show : http://www.bullmp.com/p/radio.html 
BullMp Radio Show Audio : http://www.mixcloud.com/bullmp/ 
BullMp Radio Show Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC0A29FD5716F6084 


ΛΟΓΟΤΥΠΑ SITE: Πατήστε πάνω στα παρακάτω λογότυπα του BULLMP και αφού σας ανοίξει η full εικόνα, τα κάνετε save και τα έχετε για χρήση στο site/blog/post/event/άρθρο σας. 
Top